İş Geliştirme Süreci Metodolojisi
Şirketinizi büyütmek için hem mevcut faaliyetlerinizi geliştirmek için iş geliştirme departmanı kurmanız faydalı olacaktır.
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları, organizasyon sürecinin ve yönetim sürecinin ana aktörü olması bakımından yönetim sürecinin en önemli ögelerinin başında gelir.
Bakış Açısı
Doğadaki kaynakların sınırlı olması işletmeleri, problemlerin çözümünde analitik düşünmeye zorluyor. Kıt kaynakların planlanması teknik olarak birbirini takip eden bir süreç bunun için birbirini etkileyen faktörlerin sürece dahil olmaları gerekiyor.
Çalışma Saati
Çalışma hayatındaki her bireyin ortalama 30 yıl çalıştığını varsayarsak; Bu yıllar boyunca çalışma arkadaşlarımızla ne kadar zaman geçirdiğimizi düşündünüz mü hiç.
Entelektüel Sermaye
Günümüz rekabet koşullarının en değerli metası haline gelen bilginin yönetilmesi devamlı ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Firmaların sahip olamadığı ancak kiralayabildiği ender unsurlardan biri bilgi yani insan sermayesidir.
Neden Artı Partner
Tüm takım arkadaşlarınızın değerli bir amacın parçası olabilmek için etrafında birleştiği kurumsal bir yapı haline gelmeniz,
İŞ DÜNYASININ YENİ KUŞAĞI
Dünya genelinde ekonomik ve sosyal hareketlerle oluşmuş zaman aralıklarına jenerasyon denir. Her jenerasyon doğum yılına göre ayrılmaktadır.
İŞ HAYATI & ÖZEL HAYAT
Günümüzde rekabet koşullarının küreselleşmesi, ekonomik, sosyal, demografik ve teknolojik gelişmeler ve yaşam kalitesindeki beklentilerin ...
İŞLETMELERDE FISILTI KÜLTÜRÜ
İşletmelerde informal iletişimi, bilginin işletme içerisinde resmi olmayan yollarla, eş yada farklı kademeler arasında, genellikle olumsuz algılama yaratan...
Neden İKY
Uzun ömürlü olan şirketlerin en önemli ortak noktalarından biri de çalışanlarına aile üyesi gibi davranmış ve onlarla nesiller boyunca birlikte yürümüş olmaları.
YÖNETİCİ PROFİLİ
Yönetim hakkı hepimizin sahip olmayı istediği fakat gereklerini zaman zaman yerine getiremediğimiz bir ayrıcalık.